Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Vozy s vysokými koly s rachocením sjížděly po via Triumphalis k Cirku maximu.Rovná silnice,kde se jindy konaly přehlídky vítězných vojevůdců a imperátorů, by si dnes spíše zasloužila jméno ulice smrti. Protože v dlouhém průvodu tu mířily k aréně nekryté povozy s gladiátory. Na každém stáli čtyři bojovníci. Káry táhl mezek a řídil otrok.
   Když kárky dojely k Cirku, přivítal gladiátory hysterický pokřik z dvou set tisíc hrdel. Davy se právě v oválné aréně rozvášňovaly štvanicemi na zvěř, které předcházely gladiátorským bojům. Padesát lvů bylo poštváno na deset divokých býků.  Pokáždé, když býk nabodl lva, vystříkla krev a hynoucí zvíře vyrazilo smrtelný řev, diváci vřískali, tleskali a dupali nohama. „Víc krve, víc krve!“ skandovali. „Ať zrudne písek arény!“ Dvakrát sto ticíc hrdel řvalo v děsivém sboru.
    Někteří gladiátoři přecházeli sem a tam jako divá zvěř v kleci, tloukli pěstmi do zdí vybudovaných z velkých balvanů, tiskli čela na chladný kámen, nebo divoce mávali rukama ve vzduchu. Déle, než bylo nutné, si mazali svalnatá těla olejem. Nikdo neviděl druhého, každý myslel jen na nadcházející boj. Zbraně dosud ležely v přísně střežené místnosti v ústraní. Budou vydány až bezprostředně před bojem.
Teď byli losováni do zápasnických dvojic gladiátoři, kteří neměli předem stanoveného soupeře. Ve dvou koších byly rozlámané hliněné tabulky, v jednom levé poloviny, v druhém příslušné pravé. U kterých mužů do sebe poloviny zapadaly, ti vytvořili dvojici.
    Portálem arény zakrytým červenou oponou, za níž se skrývaly dřevěné brány vysoké jako dospělý muž, sem pronikal řev zvířat a křik diváků. Sulpicius Rufus tleskl: „ nástup k příchodu.“
Z arény sem dolehl pronikavý signál trubky, zazněly bubny a hlubokými tóny se ozvaly tuby.  Neviditelné ruce otevřely těžké, dřevěné brány a červený závěs se odhrnul na stranu. Řev tribunách se vystupňoval o orkán. Zem se chvěla extází statisíců. Sulpicius Rufus v čele dal znamení. Průvod gladiátorů se vydal stejným krokem na pochod.
    Bojovníky vycházející ze šera zasáhly paprsky slunce jako blesk. Pak zazněl signál pozounu a průvod se zastavil. Publikum zmlklo. Rufus vymrštil ruku na pozdrav.  Na jeho povel gladiátoři zvolali: „Ave caesar, morituri te salutant – Buď pozdraven, caesare, jdoucí na smrt tě zdraví!“

 

Created by Brdicka