Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla hry

23. 1. 2011

Pravidla Hry

§1 Účty

I. Sdílení účtu
Sdílení účtu není dovoleno. Účet musí být hrán pouze jedinou fyzickou osobou.
Každý účet na sdílené IP adrese musí mít jedinečné heslo. Sdělení přihlašovacích údajů druhé osobě nebo jejich vyžadování po jiném hráči je zakázáno.
II. Hraní s více účty
Každý hráč má v dané chvíli nárok pouze na jeden účet připadající na jeden server hry Gladiatus. Vícero účtů připadající na stejnou fyzickou osobu na jednom serveru bude zablokováno. Účty sloužící pouze pro zvyšování počtu vítězství a kořisti/zlata také spadají pod toto pravidlo. Jestliže různí uživatelé při vstupu do hry používají stejnou síťovou IP (např. škola, podnik, bytový dům (panelák) atd.) a opomenou ohlásit tuto skutečnost, povede to k hernímu banu.
Zvláštní pozornost je vyžadována pro ujištění se, že není použito více běžných nastavení účtu, když už je IP adresa stejná pro více účtů.

V případě sdílení IP adresy je nutno dodržovat následující pravidla:

- Každý hráč bude hrát pouze za svůj účet a nebude vstupovat na cizí postavu.
-Je zakázáno manipulovat s penězi mezi účty na stejné IP adrese. (nesmí se mezi účty na stejné IP obchodovat, ukládat
peníze přes tržiště, dotovat - strkat, ani půjčovat)
-Je zakázáno útočit na stejné cíle nebo se mstít za slabší účet, či útočit na sebe navzájem.
-Je zakázáno odehrávat jiný než svůj účet na sdílené IP - ani účet sdílený.
-Je zakázáno být na sdílené IP přihlášen na oba účty zároveň na jednom PC.
III. Změna účtu
Každý přidělený účet se vztahuje k osobě, které patří určitá emailová adresa. Jestliže uživatel daruje účet bez asistence Super Game Operátora, nebudou zpracovány žádné stížnosti nebo žádosti, jestliže tyto nepřijdou z příslušných emailových adres v rámci přidělených účtů. Rovněž nedojde k žádným náhradám nebo navrácením účtu, jestliže se darování účtu uskuteční bez účasti Super Game Operátora. Pokud bude zjištěno, že došlo k darování bez účasti SGO tak účet (účty) budou zablokované.
Super Game Operátoři nejenže dokáží snadno účet darovat, ale také zajistí bezpečnost (proti podvodu). Na povolení darování účtu neexistuje nárok. SGO může povolit darování účtu, ale není to jeho povinnost. Konečné posouzení je na příslušném SGO respektive GA. Podrobný návod průběhu darování je v dodatku.

DODATEK ZDE
§2 Obstarávání účtu
Obstarávání je hráč povinen nahlásit předem(minimálně 24 hod.). Hlášení podává emailem svému GO. V emailu uvede, že je seznámen s pravidly zástupu, od kdy do kdy bude zástup probíhat a kdo ho bude zastupovat. Zastupující hráč se nesmí na účet přihlásit dříve, než GO zástup potvrdí(nebo 48hod. po odeslání ohlašovacího mailu, pokud se GO neozve a v tomto případě kontaktovat SGO ). Zároveň zastupující potvrdí znalost pravidel zástupu u svého GO.
Během nahlášené doby zástupu se zastupovaný hráč nesmí na účet přihlásit. Případné předčasné ukončení zástupu je opět třeba nahlásit GO a počkat na potvrzení.

- Účet může být obstaráván pouze po dobu 7 dnů od prvního přihlášení obstaratele.
- Po ukončení obstarávání účtu se nemůže ani obstarávaný účet ani obstaratel podílet na
obstarávání účtu po dobu dalších 3 týdnů.
- Jednou ročně je povoleno, aby byl účet obstaráván nepřetržitě po dobu 14 dnů.

Nesmíš

-Je zakázáno manipulovat s penězi mezi zastupovatele a zastoupeným. (nesmí se ukládat peníze přes tržiště, dotovat - strkat, ani půjčovat) či jinak zvýhodňovat jeden účet na úkor druhého.
-Je zakázáno útočit na stejné cíle nebo se mstít za slabší účet, či útočit na sebe navzájem.

§3 Pushing

Podporování jako takové tzn. jiného účtu zlatem nebo jinými předměty není dovoleno a bude se trestat jako multiusing.
Půjčky jako takové a splácené po splátkách nebo najednou nejsou dovoleny. Předměty ve hře nemohou být prodávány za nižší cenu než u prodejce (než je základní hodnota věci).
Z gildovního skladu si může uživatel vzít cizí věc (1 kus) jenom jednou za 7 dní. Jedná se o zbraně, helmy, štíty, brnění, boty rukavice, prsteny a amulety. To se netýká spotřebního zboží (potraviny a zlepšení dočasné prachy apod), avšak i ty nesmí přesáhnout 2 kusů za kalendářní den (0:00 – 23:59)
Ukládání peněz jako takové je dovoleno, ale vždy mezi 2 hráči a musí proběhnout do 24 hodin. Game operator je povinný hlídat nákupy a prodeje hráčů, které se vymykají normálním možnostem. To znamená podezřelé převody mezi 2 hráči či gildami.
Hráči utlačovatelé /platí i pro gildy/ to jsou ti co vyhrožují a vydírají ostatní hráče tím, že chtějí herní peníze za to že, nebudou útočit, budou také trestání dle pravidel hry. Dojde k časové blokaci účtu.Není povolen ani prodej věcí na splátky !
§4 Prodej účtu
Účty jsou majetkem:

Gameforge GmbH
Durmersheimer Str. 55
D-76185 Karlsruhe
Tel: +49 (0)721 / 1208571
Fax: +49 (0)721 / 1208574
E-Mail: info@gameforge.de

Hráči nemohou prodávat účty, protože jsou majetkem Gameforge. Trestá se i samotná nabídka na odkoupení. Je zakázáno získat za jeho prodej jakékoliv příjmy a je zakázáno předávat přihlašovací údaje dalším osobám. Dále je také zakázáno prodávat nebo kupovat zvýhodnění (rubíny) výměnou za herní peníze, ochranu nebo obchodovat s vybavením postav za reálné peníze. Sdělení „SMS kódu a telefonního čísla“ pro objednání rubínů jiné osobě je také trestné. Je taky zakázané odesílat zprávy s nabídkou rubínů (ať už poptávky nebo nabídky).
§5 Využívání chyb ve hře
Zneužívání nepřesností, nedostatků v běhu hry nebo skrytých chyb v programu Gladiatusu a jejich užívání k vlastnímu prospěchu - tzv. využívání chyb ve hře – není dovoleno. Každý hráč je povinen okamžitě nalezené chyby oznámit. Zneužívání chyb k získání výhody při hraní může vést k blokaci v rozmezí od 1 dne až po neomezenou dobu, přičemž záleží na závažnosti zneužití chyby. Stejný postup bude aplikován na hráče, který odmítne nalezenou chybu oznámit.
Vkládání speciálních znaků do názvů postav může být postihováno stejně jako využívání chyb ve hře, jelikož to může být považováno za pokus o vyhýbání se skenům / útokům.
§6 Zásahy do herní technologie
Instalace a postupy, které působí nadměrné zatížení serveru nebo mohou být použity k omezení normálního průběhu hry, by měly být vyloučeny. Zejména automatické nebo poloautomatické skripty schopné interakce s herní databází nebo vydávající herní příkazy jsou zakázány a jejich užívání nebo instalace vede k bezprostřednímu a trvalému banu z celé hry.
Vyhrazujeme si právo vymáhat náhradu vzniklé škody ve výši skutečně způsobené škody a pokrytí souvisejících administrativních nákladů.
§7 Užívání jmen jiných hráčů a guild
Hráč či guilda ve svém profilu nesmí používat jména jiných hráčů nebo guild v jiné souvislosti, než jako jejich seznam v souvislosti se seznamy Přátelé (friendslist), Nepřátele (blacklist) a Dohody o neútočení. I v těchto případech není ale dovoleno se jakkoliv rozepisovat o důvodech, proč je zde hráč či guilda uvedena. Obzvláště není povoleno v popisech hráčů a guild upozorňovat na praktiky jiných hráčů či guild, nadávat jim či jinak hanit jejich herní jméno. Toto platí i pro částečně vyhvězdičkovaná jména hráčů nebo guild anebo odkazy na jejich aktuální pozici v síni slávy, arény, či členství v jasně specifikované guildě.
Dále je zakázáno v popisu umisťovat odkazy na stránky, jenž propagují jakýkoliv pornografický materiál, vkládat obrázky typu ASCII art značící urážky, rasismus, propagaci drog (sem spadá např. i obrázek listu marihuany), či obrázky jinak nevhodného chararakteru (např. obrázek se vztyčeným prostředníkem, apod.) Dále odkazy typu ctrl + w, alt + F4 nebo příliš dlouhá (široká) charakteristika.Při použití okrádacího odkazu bez zřetelného označení, že se jedná o odkaz pro pokousání obětí, bude toto jednání posouzeno jako porušení pravidel. Za vložení tohoto odkazu místo adresy pro klanovou stránku je odpovědný mistr guildy
Trestání bude podle sazebníku nadávek. V případě porušení tohoto ustanovení v popise guildy bude potrestán mistr bez ohledu na to, zda tam popis umístil on či někdo jiný.
§8 Soustavné napadání (Bashing)
Více než 5 útoků na jednoho hráče v aréně v době od 0:00 hod. do 23:59 hod. je stanoveno jako soustavné napadání a tudíž není dovoleno.
Více než 5 útoků na jednoho hráče v Circus Turma není technicky možné.
Útoky se nesčítají. Je tedy povoleno 5 útoků v klasické aréně a 5 útoků v Circus Turma v rozmezí 0:00 - 23:59
§9 Level bashing
Level bashing je případ, když silnější hráč napadá o mnoho slabší soupeře více než 1x během 2 dnů ať již za účelem zvyšování statistiky soubojů či prostě pro zábavu. Za level bashing bude považováno napadení, které proběhlo více než 1x za poslední dva kalendářní dny(1 kalendářní den = od 0:00 do 23:59). Slabší hráč je ten, který má úroveň 10 a více levelů nižší než útočník. Pravidlo není omezeno počtem opakování.
Pozn. (pro levely 100 a více platí rozdíl levelů 11 - tedy u levelu 100 a více se jedná o level bashing, pokud je rozdíl levelů 11 a více, u levelu 100 a více je tedy útočení o -10 levelů 5x denně v pořádku). (link "DODATEK" )


Vysvětlení pravidla:
povolené útoky- 1 útok v jeden den a nasledně 1 den pauza. V celkovém součtu nesmí během 2 dnů být více než 1 útok na daného hráče. Tyto sekvence útoků se mohou ze strany JEDNOTLIVCE opakovat do nekonečna.
§10 Zneužití postavení ve hře
Sem spadají útoky na slabší hráče (o 10 a více levelů) s úmyslem připravit je o život s následným útokem od spřáteleného hráče, který by jinak sám vyhrát nemohl (platí hlavně u mistrů arény).

Pozn. (pro levely 100 a více platí rozdíl levelů 11 a více).
§11 Vydírání
Vydírání a výhrůžky, které se týkají „skutečného života“ hráče (fyzického, tedy ne „života virtuálního“ na internetu), mohou vést k omezené nebo neomezené blokaci příslušného účtu, ze kterého byly výhrůžky nebo vydírání zaslány. Taková blokace by se v krajním případě vztahovala rovněž na přístup do Fóra Gladiatusu.
§12 Jiné prohřešky
Jakékoli jednání nebo projevy ve hře nebo jednání či projevy s hrou související, které bude členem Gladiatus týmu shledáno jako rozporné s dobrými mravy či platnými právními předpisy, bude potrestáno v souladu s Výčtem postihů, který je součástí Herních pravidel. Je v zájmu ostatních hráčů, kteří se s výše uvedeným jednáním setkají, aby věc oznámili příslušnému Operátorovi hry.
§13 Odvolání
Činy vykonané Game Operátorem odpovědným za daný Gladiatus Server mohou být vráceny pouze Super Game Operátorem za předpokladu, že s tím souhlasí Game Admin.
Pokusí-li se hráč obejít rozhodnutí nebo důsledky rozhodnutí vydaného Game Operátorem tím, že zkontaktuje jiného Game Operátora ve stejné záležitosti, může být tento hráč vyloučen z další hry (Výjimka: Intervence kontaktováním Super Game Operátora).
Instance posledního soudu. Hráči mají možnost na přezkoumání výše trestu i když došlo k porušení pravidel. Postup při odvolání k poslednímu soudu je umístěn na fóru.
§14 Vrácení peněz
Pokud hráč čelí škodám způsobeným programovými chybami, jinými nedostatky, vlastním zaviněním (porušení pravidel hry) či pochybeními způsobenými Gladiatus týmem, nemá zpravidla právo na vrácení jakékoli finanční částky nebo obnovení účtu do stavu před vznikem škody (např. zálohování).
§15 Vyloučení ze hry
Jakékoli porušení těchto pravidel může vést k zablokování účtu nebo k vyloučení ze hry. V závislosti na závažnosti porušení může být trest rozšířen na všechny Gladiatus servery a případně další služby, které Gladiatus poskytuje jako například oficiální Gladiatus fórum nebo související IRC kanály. Členové Gladiatus týmu souhlasí, že plně vyřídí porušení pravidel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
§16 Všeobecné provozní podmínky
Hráčům, kteří nemohou souhlasit se všeobecnými provozními podmínkami Gladiatusu kvůli jejich národnosti, věku nebo z jiných důvodů, jsou předloženy standardní provozní podmínky užívající interní výklady pravidel ve formě dodatku. V takovém případě není hráč právně vázán Všeobecnými provozními podmínkami, nicméně je dosaženo stejného postavení pro všechny hráče pokud jde o posuzování problémů. Hra je česká a taktéž jazyk je český. Jestliže hráč obdrží jinou než českou nebo slovenskou herní zprávu a stěžuje si na to, osoba, která zprávu poslala by mohla dostat ban.
§17 Změna herních pravidel
Herní pravidla se zpravidla měnit nebudou, ale vzhledem k herním změnám souvisejícím s dalším vývojem hry si Gladiatus tým vyhrazuje právo na změnu herních pravidel dle potřeby.
§18 Dodatek
Jakékoliv návádění k porušení pravidel se trestá stejně jako porušení samoté.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář